De regels omtrent urenregistratie

Als werkgever moet je de Arbeidstijdenwet naleven en de arbeids- en rusttijden van werknemers te registreren. Volgens de SZW (Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is dit verplicht, zodat er gecontroleerd kan worden of de wet wordt nageleefd.

Als werkgever moet worden aangegeven welke werknemer op een bepaalde tijdstip met de arbeid begint, wanneer de arbeid is beƫindigd en de daartussen gelegen pauzes. Het hierbij om de urenregistratie van de feitelijke gewerkte uren, de feitelijke genoten rust en om de fictieve arbeidsuren, zoals ziekte en vakantie.

Je bent als werkgever vrij op welke manier je de uren registreert. Om te controleren of de Atw wordt nageleefd is het wel belangrijk dat duidelijk is welke arbeid er door medewerkers is verricht.

Als directeur van je eigen onderneming ben je helemaal vrij in de keuze en manier hoe je de uren registreert. Om te controleren of ondernemingen zich wel aan de ATW houden is het belangrijk dat er duidelijk wordt vermeld wat voor arbeid de desbetreffende medewerker verricht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *